พิธีเปิดโครงการสวนกวี จุติกุล

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. พิธีเปิดโครงการสวนกวี จุติกุล สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือวันครบรอบ 50 ปีที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สวนกวี จุติกุล เป็นพื้นที่สีเขียวแห่งการเรียนรู้พืชพรรณธรรมชาติและปอดแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้เข้าร่วมการจัดพื้นที่ ดูแลความเรียบร้อยภายในงานและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดงานนอกสถานที่(outdoor) เรียนรู้การจัดพื้นที่แบบใหม่ๆ ช่วยเพิ่มทักษะด้านการคิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ขอขอบคุณบริษัท ไมซ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการจัดงานครั้งนี้