งานเสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย

จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน บูรณาการจัดงาน “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามแนวทางแบบประชารัฐ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ความมีเสน่ห์ของจังหวัด และกลิ่นอายความเป็นอีสาน โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2561 กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการได้แต่งกายชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมงานเสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม ผ้า อาหาร สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อนำความรู้ด้านภูมิปัญญาต่างๆของชาวอีสานมาใช้ในการเรียนและศึกษารูปแบบการจัดงานนอกสถานที่

ภายในงาน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ความโดดเด่นของจังหวัดขอนแก่น คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกกิจกรรม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นำทุนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนทุกระดับ สอดรับกับนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล สร้างเสน่ห์ที่น่าจดจำแก่ผู้มาเยือน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนอีสาน สร้างการรับรู้และเผยแพร่ทั้งภายในและต่างประเทศ กิจกรรมหลัก คือ การแสดงการสาธิตและจำหน่าย 10 เสน่ห์วิถีอีสาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดหนูน้อยออเจ้า งานราตรีบิวตี้ไนท์ การประกวดละครสั้น กิจกรรมรำวงย้อนยุค หนังกลางแปลง โดยผู้ร่วมงานต่างแต่งกายด้วยชุดไทย และชุดไทยอีสานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก