CONTACT US

สาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

เลขที่ 1/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง ,
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000


Send us e-mail

+66 (0) 4 3236 538