news

July 19, 2018

งานเสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย

จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน บูรณาการจัดงาน “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามแนวทางแบบประชารัฐ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ความมีเสน่ห์ของจังหวัด และกลิ่นอายความเป็นอีสาน โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2561 กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม […]
July 19, 2018

พิธีเปิดโครงการสวนกวี จุติกุล

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. พิธีเปิดโครงการสวนกวี จุติกุล สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือวันครบรอบ 50 ปีที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น สวนกวี จุติกุล เป็นพื้นที่สีเขียวแห่งการเรียนรู้พืชพรรณธรรมชาติและปอดแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น นักศึกษาสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้เข้าร่วมการจัดพื้นที่ ดูแลความเรียบร้อยภายในงานและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดงานนอกสถานที่(outdoor) […]
July 19, 2018

โครงการ SINGHA R-Intern

วันพุธที่13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) ได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้เป็น STAFF ช่วยทีมงานบริษัทสิงห์คอเปอร์เรชั่นในการทำ campus โครงการ SINGHA R-Intern ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นักศึกษาที่เข้าร่วมมีทั้งหมด 4 วิทยาลัย โครงการนี้ให้ความสนุกสนาน ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะการคิดการใช้ชีวิต ขอขอบคุณบริษัทสิงห์คอเปอร์เรชั่น ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำ campus โครงการ SINGHA […]